พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
 
 
อยากไปร่วมงานมากๆ อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ในสถานที่แห่งประวัติศาสตร์
แต่ถึงแม้ไม่ได้ไป ก็ยังได้แต่งเครื่องแบบไปร่วมถวายพระพร
อย่างน้อย ชีวิตนี้ก็มีบุญที่ได้เป็นข้าราชการ ได้เป็นข้าของพระองค์
 
 
เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้มีโอกาสฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 จึงขออัญเชิญมา ณ ที่นี้
 
"บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเย็นปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมมือร่วมมือร่วมแรงใจกันทำหน้าที่โดยนึกถึงประโยชน์ ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่างและนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียหาย ในหน้าที่และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดหลงลืมความกลัว ทำให้กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้ จึงขอให้ทุกคน ได้สังวรณ์ระวังให้มากและประคับประคองกาย ใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจตามเหตุผลของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความสุขมั่นคงและเพื่อความสงบสุขอันยั่งยืนขอชาติบ้านเมืองเรา"
 
คำสอนของพ่อหลวง ทำให้เราสำนึกได้ว่า  ถึงแม้เราจะเป็นแค่ข้าราชการตัวน้อยๆ แต่หากเราปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถยังประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาแสนนาน
โดยที่พระองค์ไม่เคยย่อท้อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์
ตัวอย่างที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด ที่เราควรทำตามก็มีให้เห็น
 
แต่เราเล่า...งานหนักนิดเดียวก็ท้อแท้...เหนื่อยหน่าย
ทำงานด้วยความประมาท และบางครั้งก็ขาดสติ
ต่อไปนี้จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านอย่างดีที่สุด
จะทำงานด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ
 
 
ข้าพระองค์...ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
 
 
เพลง "ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป"
ศิลปิน: อัสนี วสันต์ โชติกุล
คำร้อง ทำนอง ควบคุมการผลิต: นิติพงษ์ ห่อนาค 
เรียบเรียง: สราวุธ เลิศปัญญานุช 

คนไทยที่แท้ รู้ดีในหัวใจ 
เรื่องราวอันมากมาย ที่ทรงได้ทำ 
เหนื่อยแบกภาระ ผู้คนบนผืนดิน 
ได้มีและได้กิน มีความหวังงดงาม 

บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ 
กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม 

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี 

ราชาแห่งไหน ที่มีในนิทาน 
ที่เด็กเด็กเคยอ่าน อยู่สุขสันต์สวยงาม 
ราชาแห่งนี้ ท่านทรงงานและงาน 
หลายสิบปีพ้นผ่าน ยังทรงสร้างทำ 

บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ 
กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม 

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป 

ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า พลานามัยเกษมสำราญ 
ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า ยิ่งยืนยิ่งยงชั่วกาล 

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี 

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป 
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ 
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร 
จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By YiM-YiiM on 2012-12-11 13:10